Maahanmuuttotutkimuksia osa 21.

Täällä keskustellaan kaikista yhteiskunnallisista aiheista ja ilmiöistä.

Maahanmuuttotutkimuksia osa 21.

ViestiKirjoittaja Jenssen » 19.05.2024 15:30

Luokanopettajien kokemukset S2-oppilaiden opettamisesta ja integroimisesta opetukseen
https://www.utupub.fi/handle/10024/177203
Sivu 25: "Avoimen kysymyksen avulla selvitettiin, millaisia haasteita luokanopettajat kokevat eri oppiaineiden opettamisessa. He saivat itse valita, mitä oppiainetta käyttävät esimerkkinä. Reilusti yli puolet vastaajista kokivat reaaliaineiden opetuksessa haastavimmaksi käsitteiden ongelmat ja S2-oppilaiden sanavaraston suppeuden."
”Historiassa, ympäristöopissa ja yhteiskuntaopissa paljon käsitteitä, joita oppilaat eivät tunne edes omalla äidinkielellään. Perinnetietoa ei ole pohjalla kodin toimesta nimeksikään, joten usein pitää ihan peruskäsitteet avata esimerkiksi etsimällä kuvia netistä
”Haasteet riippuvat S2-oppilaan suomen kielen tasosta. Haasteita on erityisesti lukuaineissa esim. ympäristöopissa tai yhteiskuntaopissa, jossa on vaikeita käsitteitä. Käsitteitä voi olla vaikea selittää niin, että oppilas varmasti ymmärtää ne. Niissä tarvitaan tukea esim. S2-opettajalta.”


Integration, Inclusion and Belonging through Sports: migrant women in Finland
https://www.theseus.fi/handle/10024/856695


Nuorten somalimiesten tulkintoja elämästään ja osallisuuden kokemuksesta
https://www.theseus.fi/handle/10024/856188
Sivu 35: "H1: On aika paljon ennakkoluuloja ja syrjintää, mutta sanotaan näin mun mielestä ne ennakkoluulot ehkä, vaikutti vielä enemmän, ku toi syrjiminen mulla ainakin henkilökohtaisesti. Ne ennakkoluulot monesti oli just tota, esim. jengi luulee, että mustat ihmiset on hyperseksuaalisia, toi on niinku ihan kauheata, et ne luulee et me ollaan eläimiä suorastaan. Esim. toi on tullut mua vastaan monesti, mua on syrjitty tota mun piirteiden takia monesti, mua on syrjitty mun kielen takia, mua on syrjitty mun uskonnon takia. Monista asioista on tullut niitä ongelmia ja kai se syrjiminen alkaa ennakkoluuloista ensin et ne ennakkoluulot muuttuu tapahtumaksi ja se tapahtuma on syrjiminen."


Refugees and “Refugees” in Greece : Differential Media Discourses in 2015 and 2022 Refugee “Crises”
https://www.doria.fi/handle/10024/188960

Suomesta koti kaikille : alaikäisenä Suomeen saapuneiden afganistanilaisten kotoutuminen
https://www.theseus.fi/handle/10024/855472


Maahanmuuttajayrittäjyyden edistäminen
https://lutpub.lut.fi/handle/10024/167209
Sivu 53: "Me mietitään minkälaisia ohjeita esimerkiksi täytyy käännyttää ja mille kielille niitä täytyy käännättää. Esimerkiksi me tiedetään, että ruokaläheteistä 85 prosenttia on ulkomaalaisia, niin pitäisikö meidän tehdä ruokaläheteille oma video, ja silloin jos me tehdään ruokaläheteille video, niin sitä on aivan turha tehdä englanniksi, koska nehän ei ole mitään englantia puhuvia ulkkareita vaan nehän on nimenomaan esimerkiksi Ranskan siirtomaa-alueilta, että ne tarvitsee todennäköisesti ranskankielisen videon."
Sivu 55: "Se (haaste) riippuu täysin siitä mistä se ulkkari tulee ja mikä sen kulttuuritausta on, jos se tulee Itä-Euroopasta, se lähtökohtaisesti ei luota yhteenkään viranomaiseen."
"Koko yhteiskunnan toiminnan konsepti on toisenlainen, niin sen sellaisen (suomalaisen toimintatavan) sisäistäminen varmasti vaikeata. Sama on sitten viranomaisiin luottaminen. - - Jos palvelu on ilmainen, niin siihen ei oikein (maahanmuuttajien keskuudessa) luoteta, että tässä on joku ketunhäntä kainalossa, miksi kukaan tarjoaisi ilmaista palvelua. Jos siitä ei tarvitse maksaa, niin tää ei varmasti ole hyvä tai tässä on joku jekku takana."


Ensisijaisesti lapsi : juuri saapuneen pakolaistaustaisen lapsen erityinen haavoittuvuus
https://www.theseus.fi/handle/10024/853260
Sivu 58: "Oletuksista poiketen hoidollisella interventiolla ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta hyvinvoinnin nousuun tai sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tulos, joka aiheutti positiivisia vaikutuksia sosiaalisissa- sekä vertaissuhteissa, koski nimenomaan sosiaalinen tuki. Sosiaalinen tuki oli tuloksissa ainoa tilastollisesti mielenterveyttä suojaava ja parantumista tukeva tekijä."


Maahanmuuttajanuorten kokemuksia kotouttamisesta ja kotoutumisesta Turussa
https://www.theseus.fi/handle/10024/852193
Sivu 43-44: "Kulttuuritietoisuuden lisääminen molemmin puolin helpottaisi huomattavasti maahanmuuttajan kotoutumista uuteen maahan. Mielestämme H3 kertoo osuvasti ja kiteytetysti kulttuuritietoisuuden vähyydestä. “Mulla on oma kultturi ja uskonto ja tota mä niiku elän sitä niiku ei pahalla mutta se ole minä… täällä ihmiset toimi eri tavalla ja sit mä osa tehdä ja ne ei osaa tehdä ja sit öö me ei ymmärretä minä en ymmärrä sinä ja sinä ei ymmärrä minä”.
"Ei ole mikään ihme, jos nuoret syrjäytyvät Suomessa uskonnon ja kulttuurinsa vuoksi, koska se eroaa kantaväestön uskonnosta hyvin paljon. Suomessa on itsemääräämisoikeus ja tämä tuo henkilölle vapauden valita omia valintojaan. Eri kulttuureissa uskonnontausta on hyvin voimakas ja moni toteuttaa sitä paljon, näissä tilanteissa esim. musliminaiset eivät esimerkiksi voisi hakeutua sosiaalisiin tilanteisiin, koulutukseen tai työhön ilman aviomiehensä lupaa. Kuitenkin Suomessa tulee huomioida kulttuurien vahingolliset ja sopimattomat piirteet ja näihin tulisi puuttua, jos näitä havaitsee. Kaikki eivät kuitenkaan toteuta omaa kulttuuriaan samalla tavalla tai noudata esim. Koraania."


"Hyvä maahanmuuttaja, suvaitseva suomenruotsalainen ja ennakkoluuloinen paikallinen" - Maahanmuuttajan ja paikallisen kategoriat asiantuntijapuheessa
https://erepo.uef.fi/handle/123456789/31627
Sivu 49: "Yllä olevan pitkän haastattelulainauksen voi jakaa kahteen osaan. Haastateltava aloittaa puhumalla alueella aiemmin yleisistä kiinalaisista opiskelijoista, joiden katsotaan olleen ongelmallinen ryhmä monessa suhteessa. He viihtyivät toistensa seurassa, heidän motivaatiotansa pysyä alueella epäiltiin ja lopulta heihin alettiin suhtautua uhkana teollisuusvakoiluepäilyjen vuoksi. Ennen pitkää tämä johti heidän määränsä vähenemiseen alueella. Kiinalaisista opiskelijoista rakennettiin oma epätoivottujen maahanmuuttajien kategoriansa. Esiin nostettua uhkakuvaa käytettiin eräänlaisena oikeuttavana selontekoina yrittäjien näkökulmasta ja syyttävänä selontekona kiinalaisten opiskelijoiden kohdalla. Näillä selonteoilla oikeutettiin koko ryhmän syrjintään etnisyyden perusteella, esimerkiksi harjoittelupaikoissa. Sen lisäksi, että he eivät oppineet kieltä ja olivat omissa oloissa, nähtiin kiinalaisten uhkaavan aiheuttaa taloudellisia seurauksia yrityksille."


Ukrainians in Finland who fled the war: their registration in municipalities of residence and their future plans : Survey results
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165510


Kirjallisuuskatsaus maahanmuuttaneiden ja heidän jälkeläistensä poliittis-yhteiskunnallisesta osallistumisesta Suomessa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165495
Sivu 24: "Voidaanko lähtömaassa omaksuttujen arvojen katoamista pitää tavoiteltavana? Tutkimuksissa on havaittu, että enemmistö usein toivoo vähemmistöjen arvopohjaista assimiloitumista valtakulttuuriin, siinä missä vähemmistöille on tärkeää ylläpitää omaa kulttuuriaan, ja tämä epäsuhta synnyttää niin kutsutun 'kulttuurisen ristiriidan' (esim. Jasinskaja-Lahti ym., 2003). Tutkijat ovatkin pohtineet, missä määrin 'liberaalit' länsimaat rakentavat kansakuntaa 'illiberaalein' keinoin, eli vaatien maahanmuuttaneita ja vähemmistöjä omaksumaan niin kutsutut länsimaiset demokraattiset arvot. Näihin arvoihin kuitenkin kuuluu myös suvaitsevaisuus ja tasa-arvo, jotka eivät paradoksaalisesti toteudu tilanteessa, jossa valtavirrasta poikkeavaa arvomaailmaa ei maahanmuuttaneiden kohdalla suvaita (Brubaker, 2001; Klarenbeek & Weide, 2020; Mouritsen & Olsen, 2013; Saukkonen, 2023; Triadafilopoulos, 2011)."
Jenssen
 

Paluu Yhteiskunnalliset ilmiöt

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron