Maahanmuuttotutkimuksia osa 22.

Täällä keskustellaan kaikista yhteiskunnallisista aiheista ja ilmiöistä.

Maahanmuuttotutkimuksia osa 22.

ViestiKirjoittaja Jenssen » 19.06.2024 06:58

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sosiaaliset verkostot ja niiden yhteys (ali)työllistymiseen
https://www.utupub.fi/handle/10024/178109
"Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kokemukset sosiaalisten verkostojen muodostamisesta olivat aineistoni perusteella moninaisia. Erilaiset yksilölliset tekijät kuten koulutustaso, maahantulosyy, kielitaito ja sukupuoli vaikuttivat verkostojen muodostamiseen sekä niiden laatuun."


Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen ikääntyneiden asumispalveluissa lähiesihenkilöiden kokemana
https://erepo.uef.fi/handle/123456789/32172
Sivu 33: "Lähiesihenkilöiden kokemusten perusteella eri kulttuureista tulevilla työntekijöillä voi olla erilaisia tapoja tuoda asioita esiin, joka eroaa vahvasti suomalaiseen vuorovaikutuskulttuuriin tai tapaan antaa palautetta. Etenkin palautteen antaminen koettiin haastavana, koska joissain kulttuureissa myös rakentava palaute koetaan negatiivisena, vaikka se ei sitä olisi. Myös työyhteisöjen näkökulmasta, suomalaiset työntekijät ovat kokeneet haastavana antaa palautetta eri kulttuurista tulevalle työntekijälle, koska he eivät ole ottaneet palautetta vastaan tai reagoineet siihen lainkaan."


Monikulttuurinen luokka: Opettajien valmiudet ja kokemukset
https://erepo.uef.fi/handle/123456789/32184
Sivu 47: "Haastatteluissa kysyin opettajilta myös konfliktitilanteiden käsittelystä. Kaikki opettajat olivat yhtä mieltä siitä, että oppilaiden väliset konfliktit tulee käsitellä asianomaisten oppilaiden kesken. Yksi opettajista (O3) toi esille kuitenkin myös sen, että täytyy olla tarkkana siitä, että konfliktitilanteissa on kyse vain yksittäisestä tilanteesta eikä jatkuvasta toiminnasta. Tietysti jos tämmöistä [konfliktitilanteita] sattuu, niin ehkä ensi ensisijaisesti niin pitää selvittää niitten asianosaisten kanssa ja sitten pohtia, vaikka opettajakunnankin kesken, että onko tässä kyseessä nyt semmoinen niin kun laajemmalle leviämään lähtevä juttu vai onko sitten tuota tiettyjen oppilaiden välisistä asioista kyse. (O3)"


Turvapaikanhakijanaisten masennuksen tunnistaminen vastaanottokeskuksessa
https://www.theseus.fi/handle/10024/863542
Sivu 23: ”Kielteisyyttä asiakkaalla ongelmaa kohtaan, ei myönnetä ongelmia, vähätellään ongelmia, ei hyväksytä ongelmia. Eli asiakkaan oma kielteisyys ja asioiden kieltäminen, omassa kotimaassa ei välttämättä ole ollut ollenkaan mielenterveysongelmia, ja käsite on uusi ja vaikea hyväksyä.”


Kilttejä lapsia : Nuorisorikollisuus ja maahanmuutto Turun Sanomien jengikeskusteluissa 1980–1990- ja 2020-luvuilla
https://www.utupub.fi/handle/10024/177645
"Erot sen sijaan korostuivat siinä, miten rikoksentekijöitä kohdeltiin joko lapsina tai järjestäytyneinä nuorisoryhminä. Analyysini perusteella eroja selittää osaltaan juuri maahanmuutto ja vuoden 2015 pakolaiskriisin kaltaiset tapahtumat, jotka muuttivat median tapaa käsitellä 'ulkoa tulevia vaikutteita'."


Laittoman maahantulon toimintatavat Suomessa : kirjallisuuskatsaus
https://www.theseus.fi/handle/10024/861663
"Tutkimuksen perusteella Suomessa esiintyy laittoman maahantulon toimintatapoina fyysistä rajan laitonta ylittämistä, vääriä, väärennettyjä ja väärin perustein hankittuja asiakirjoja sekä impostori toimintatapaa."


Monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentely lastenkodin työntekijöiden kokemana
https://www.theseus.fi/handle/10024/861734
"Tutkimustuloksista ilmeni monikulttuurisuuteen liittyvän monia sensitiivisyyksiä. Kulttuurin nähtiin vaikuttavan esimerkiksi ihmisten toimintatapoihin, kasvatukseen sekä eri asioihin suhtautumiseen. Yhteisen kielen puuttuminen koettiin haasteena vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä, mikä osaltaan vaikeutti ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista."


Maahanmuuttajien polku työelämään Lahdessa
https://www.theseus.fi/handle/10024/861872
Sivu 47: "Yhteenvetona voidaan todeta, että suurella osalla maahanmuuttajista on ongelmia työllistyä Lahdessa. Tällä hetkellä maahanmuuttajat eivät saa riittävästi tukea ja palveluita työllistymisen helpottamiseksi. Kotoutumiskoulutus tulisi aloittaa välittömästi maahan saavuttaessa, ja maahanmuuttajille tulisi tarjota uraohjausta, joka auttaa heitä löytämään käyttöä omalle kokemukselleen. Vuorovaikutuksessa maahanmuuttajien kanssa tulee korostaa suomen kielen vaatimuksia kullakin alueella ja aktiivisesti kannustaa maahanmuuttajia suomen kielen oppimisessa."


Kommunikoinnin haasteet Suomen ja Afrikan maiden välisissä yhteistöissä
https://www.theseus.fi/handle/10024/860951
Sivu 20: ”Aikatauluissa pysymisessä on selkeästi erilainen näkemys. Suomalaisena niissä joko pysytään tai kommunikoidaan ajoissa, jos jokin tehtävä myöhästyy. Välillä kumppaneilta ei saa edes ilmoitusta, että aikataulut pettävät, vaan he pahimmassa tapauksessa vain katoavat eivätkä vastaa viesteihin.
Tämä on mielestäni nähtävissä monissa eri kulttuureissa. Mikäli on epäonnistuttu, saatetaan pakoilla vastuuta ja vain kadota kartalta. Joissakin kulttuureissa tämä saattaa olla myös ilmiö, joka juontuu suurista egoista ja pelosta menettää kasvonsa, jolloin on helpompi olla ottamatta lainkaan vastuuta tilanteesta."


Monikulttuurisuuden vaikutukset lähijohtamiseen
https://www.theseus.fi/handle/10024/860166
Sivu 29: "Yhteisen kielen käyttäminen työyhteisössä on ehdottoman tärkeää inkluusion vuoksi. Suomeksi keskusteleminen työtapahtumissa, joihin osallistuu suomen kielen taidottomia, on erittäin syrjivää. Se jättää kielitaidottomat automaattisesti keskustelun ulkopuolelle. Kielitaidoton jää kellumaan tilaan, joka korostaa hänen erilaisuuttaan negatiivisella tavalla. Tämän tilan aiheuttamaa ulkopuolisuuden tunnetta voi olla haastavaa ymmärtää, mikäli siinä asemassa ei ole koskaan ollut. Mikäli työyhteisön kieleksi on sovittu englanti, tulee sitä käyttää poikkeuksetta. Myös työajan ulkopuolella, kuten taukotilassa käydyt keskustelut, tulee käydä kaikkien tilassa olevien ymmärtämällä kielellä."


Maahanmuuttaja opiskelijoiden monimuotoisuus ja työllistymisen mahdollisuudet ravintola-alalla
https://www.theseus.fi/handle/10024/859200
Sivu 34: ”Suomi itse kutsuu maahanmuuttajia tulemaan töihin. Mutta lopulta, sen jälkeen, kun he tulevat tänne, he antavat ensisijaisuuden vain suomenkielisille. He eivät ajattele maahanmuuttajia. Koska tiedän muutamia ihmisiä, jotka menivät takaisin kotimaahansa, koska he eivät löydä töitä. Tarkoitan, he pyytävät maahanmuuttajia palaamaan, koska he tarvitsevat korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. Mutta heille ei anneta mahdollisuutta. Hallitus kannustaa monikulttuurisiin työpaikkoihin, mutta kaikki yritykset eivät halua sopeutua.”
Jenssen
 

Paluu Yhteiskunnalliset ilmiöt

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron